Internetgedragscode

De ABTO Internetgedragscode: unieke garanties voor de consument


1. Duidelijke informatie over het bedrijf
De websites van de ABTO-leden bevatten een duidelijke identificatie van het bedrijf. Voor u boekt weet u duidelijk bij wie u boekt en welke garanties u worden geboden. De leden van ABTO zijn allen vergunninghouders, verzekerd tegen insolvabiliteit.  

2. Contractuele bepalingen: Algemene en bijzondere voorwaarden 
De leden van ABTO aanvaarden de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen. Deze werden in gezamenlijk overleg met de consumenten opgesteld onder de auspiciĆ«n van de FOD Economie. De algemene voorwaarden en de touroperators eigen bijzondere voorwaarden zijn gemakkelijk en permanent toegankelijk. U kan ze opslaan en/of printen zodat u ze rustig kunt nalezen. Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan. 
   

Bijkomende garanties boekbare websites: 


3. Veiligheid
De leden van ABTO geven aan of en zo ja welke technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de overdracht van persoonlijke informatie en betalingen via internet te beveiligen. 

4. Waarborging privacy persoonsgegevens - recht op inzage, wijziging en verwijdering persoonsgegevens
Als u op de website uw persoonsgegevens moet invullen, weet u altijd voor welk(e) doel(en) deze gebruikt kunnen worden. 
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, wijzigingen te laten aanbrengen of deze te laten verwijderen. Uw gegevens blijven zo up-to-date. 

5. SPAM - ongewenste berichten
De leden van ABTO verzetten zich tegen het gebruik van spam. De e-mail adressen die gebruikt worden moeten rechtmatig zijn verkregen. Men zal steeds voorafgaandelijk uw toestemming vragen voor het ontvangen van commerciĆ«le boodschappen. U kan uiteraard steeds aangeven dat u geen prijs stelt op het ontvangen van aanbiedingen/nieuwsbrieven.  

6. Heldere boekingsprocedure
De leden van ABTO geven via een stappenplan aan welke fases u moet doorlopen om tot een boeking te komen. Zo weet u precies waar u zich bevindt en hoeft u niet te vrezen om fouten te maken. Tijdens de boekingsprocedure wordt u steeds de mogelijkheid geboden om eventuele invoerfouten op te sporen en te corrigeren. Tot aan de definitieve boeking zijn correcties steeds mogelijk.  

7. Geen definitieve boeking zonder muisklik
Uw boeking is pas definitief als u daartoe opdracht heeft gegeven via een muisklik. U kunt dus niet zomaar aan een boeking vastzitten.  

8. Bevestiging 
De leden van ABTO zullen de ontvangst van uw boeking bevestigen per mail. Deze mail bevat een samenvatting van de geboekte reis. 

9. Herleidbare reclame
Reclame van derden op de website van de ABTO-leden is altijd duidelijk te herkennen en te herleiden.  

10. Jaarlijkse controle
De website van de ABTO-leden worden jaarlijks gecontroleerd a.d.h.v. de ABTO-internetgedragscode, die ook aan ontwikkelingen onderhevig is. 


Wanneer u het ABTO E-travel guarantee logo terugvindt op een website weet u dat deze website werd getoetst aan de specifieke bepalingen die van toepassing zijn voor internetboekingen.

 

Samenwerking met Safeshops.be

Dankzij deze samenwerkingsovereenkomst kunnen ABTO-leden hun websites nu ook laten certificeren door een externe, volledig onafhankelijke instantie.
Meer info op Safeshops.be
Zie persbericht.