1. Wat is een reisorganisator?

 2. Wat is een tour operator?

 3. Wat is een reisbemiddelaar/reisagent?

 4. Wat is een pakketreis?

 5. Wanneer vallen de schoolvakanties?

 6. Kan ik mijn vakantie niet zelf organiseren?

 7. Hoe herken ik een vergund reisbureau?

 8. Welke informatie moet ik krijgen bij het reserveren van een reis?

 9. Kan ik eventuele voorkeuren kenbaar maken?

 10. Wat zijn de algemene reisvoorwaarden?

 11. Waarom zijn gelijkaardige vakantie-aanbiedingen in het buitenland goedkoper?

 12. Kan men de prijs nog veranderen nadat ik mijn vakantie heb gereserveerd?

 13. Wat is de betekenis van het aantal hotelsterren?

 14. Welke maaltijden zijn begrepen in de reissom?

 15. Waarom moet ik een toeslag betalen voor een eenpersoonskamer?

 16. Wat is een kamer met zeezicht?

 17. Kunnen dienstverlening en faciliteiten wijzigen in voor- of naseizoen?

 18. Mag men drie of vier personen laten overnachten in een tweepersoonskamer?

 19. Moet ik mij laten inenten?

 20. Kan ik mijn geneesmiddelen meenemen op reis?

 21. Mag ik reizen als ik zwanger ben?

 22. Waarop moet ik letten als mindervalide reiziger?

 23. Mag mijn huisdier mee op reis?

 24. Ben ik beschermd tegen het faillissement van een tour operator of reisbureau?

 25. Ben ik beschermd tegen het faillissement van een luchtvaartmaatschappij?

 26. Welke reisdocumenten moet ik meenemen?

 27. Zijn er aparte reisdocumenten nodig voor minderjarige kinderen?

 28. Moet ik een reisverzekering afsluiten?

 29. Is een reisbijstandsverzekering noodzakelijk?

 30. Waartoe dient een annuleringsverzekering?

 31. Kan ik mijn vakantie annuleren bij oorlogsdreiging, terrorisme en natuurrampen?

 32. Wanneer is er sprake van overmacht of heirkracht?

 33. Moet ik mijn bagage laten verzekeren?

 34. Hoe laat moet ik op de luchthaven zijn?

 35. Moet ik de terugvlucht herbevestigen?

 36. Mogen de vertrektijden van een chartervlucht wijzigen?

 37. Hebben kinderen recht op een zetel?

 38. Hoeveel bagage mag ik meenemen?

 39. Mag alle bagage worden meegenomen in het vliegtuig?

 40. Wat te doen bij verlies of beschadiging van bagage?

 41. Kan ik de tour operator nog bereiken tijdens mijn vakantie?

 42. Wat bij overboeking van mijn vakantieverblijf?

 43. Hoe zit het met de invoer van taksvrije goederen?

 44. Mag ik alle souvenirs en produkten invoeren?

 45. Kan ik vlees- of melkproducten de EU binnenbrengen?

 46. Waar kan ik terecht met eventuele klachten?

Top

1. Wat is een reisorganisator?

De reisorganisator is de persoon of onderneming die een pakketreis samenstelt en in eigen naam verkoopt of ten verkoop aanbiedt. De reiscontractenwet definieert een pakketreis als de voorafgaande combinatie van op z’n minst twee van de drie volgende elementen: transport, verblijf en toeristische diensten, die noch op het transport noch op het verblijf betrekking hebben maar die een aanzienlijk deel van het pakket uitmaken. Van een pakketreis wordt verwacht dat zij tegen een globale prijs wordt verkocht en dat zij langer dan 24 uren duurt of minstens  één overnachting telt. Ook reisbemiddelaars die optreden voor in het buitenland gevestigde reisorganisatoren worden als reisorganisator beschouwd.

Top

2. Wat is een tour operator?

De tour operator is een onderneming die zich in hoofdzaak toelegt op het samenstellen van pakketten en die deze pakketten overwegend door tussenkomst van de reisagent aanbiedt aan het publiek.

Top

3. Wat is een reisbemiddelaar/reisagent?

De reisbemiddelaar verkoopt de door de tour operators georganiseerde reizen aan het publiek. Bepaalde reisagenten ( diegenen die beschikken over een vergunning van het type A) kunnen, op vraag van de klant, ook zelf reizen op maat uitstippelen en daarvoor samenwerken met vervoerders, logiesverstrekkers en andere dienstenaanbieders (reisverzekeraars, autoverhuurders, …)

Top

4. Wat is een pakketreis?

De reiscontractenwet definieert een pakketreis als “de voorafgaande combinatie van op z’n minst twee van de drie volgende elementen: transport, verblijf en toeristische diensten, die noch op het transport noch op het verblijf betrekking hebben maar
die een aanzienlijk deel van het pakket uitmaken”. Van een pakketreis wordt verwacht dat zij tegen een globale prijs wordt verkocht en dat zij langer dan 24 uren duurt of minstens één overnachting telt.

Top

5. Wanneer vallen de schoolvakanties?

Zowel in het Nederlandstaligals het Franstalig onderwijs werd de vakantieregeling vastgelegd tot het schooljaar 2015. Tussen beide landsgedeelten kunnen de data variÃŽren voor de tussentijdse vakanties.

Top

6. Kan ik mijn vakantie niet zelf organiseren?

Uiteraard kan je zelf je vakantie in mekaar steken. Voor sommigen is dat ook een essentieel onderdeel van de vakantievoorbereiding. Maar, als je echt wat meer juridische zekerheid wil, dan kan je diezelfde vakantie veel beter reserveren via een vergund reisbureau. Europese richtlijnen, wetgeving op de handelspraktijken, de algemene reisvoorwaarden, de vergunningsplicht van de reisbureaus en de wettelijk voorziene waarborgen tegen financieel onvermogen beschermen de consument tegen mogelijke wanpraktijken en faillissement. Bovendien zijn de brochure- of tour operatorprijzen doorgaans lager dan wat je zou betalen bij rechtstreekse reservering van vluchten en logies. Door hun grotere inkoopkracht kunnen reisorganisatoren voordeligere prijzen negotiëren. Bereid je de vakantie liever zelf voor, dan kan dat perfect, maar je staat juridisch veel zwakker. Bij problemen zoals overboeking en falende dienstverlening zal je naar een buitenlandse rechtbank moeten stappen. Wil je een combinatie van eigen initiatief en rechtszekerheid, dan kan je met jouw vakantie-ideeën naar de reisagent stappen en hem vragen om voor jou een quasi gelijkaardig pakket op maat uit te werken.

Top

7. Hoe herken ik een vergund reisbureau?

Reizen kunnen wettelijk gezien alleen maar worden verkocht door reisbureaus die beschikken over een geldige reisbureauvergunning. Deze reisbureauvergunningen worden in BelgiÎ afgeleverd door verschillende instanties. Afhankelijk van de plaats waar het reisbureau is gesitueerd is ditToerisme Vlaanderen of het Commisariat Général au Tourisme of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een vergunde reisorganisatie herken je aan het verplicht te vermelden licentienummer, bestaande uit de letters A, B of C gevolgd door vier opeenvolgende cijfers. Met een A-vergunning mag het reisbureau niet alleen reizen verkopen, maar mag het die ook zelf organiseren. Met een B-vergunning mag het reisbureau alleen reizen van tour operators en tickets verkopen. De C-vergunning is voorbehouden voor autocarondernemers. Erkende reisbureaus herkent u aan het schildje dat de vergunningscategorie (A, B, C) vermeldt. Kijkt u ook even na of u het vergunningsnummer en -categorie terugvindt op de documenten van het reisbureau? Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Top

8. Welke informatie moet ik krijgen bij het reserveren van een reis?

De leden van ABTO nemen belangrijke informatie op in hun brochures. De wetgever verplicht hen immers de klant te informeren over gezondheidsformaliteiten, paspoorten, visa, reisverzekeringen en dergelijke meer. Deze informatie maakt deel uit van de reisovereenkomst. Wij raden u aan deze informatie goed door te nemen. Ook uw reisagent kan u voor en bij de boeking nuttige informatie of raadgevingen verstrekken in verband met de door u gewenste reis.
Meer informatie hierover vindt u in de reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

Top

9. Kan ik eventuele voorkeuren kenbaar maken?

Sommige reisorganisaties geven u de gelegenheid speciale voorkeuren te formuleren (een kamer op het gelijkvloers, een kamer naast die van een bevriend koppel, een speciaal dieet, speciale sportactiviteiten, enz.). De reisorganisator zal deze voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener, maar kan geen garanties geven omdat de uiteindelijke beslissing bij de dienstverlener ligt.
Indien deze voorkeur zo belangrijk is dat het al dan niet boeken van uw reis er van af hangt, dan spreekt men van een essentieel bestanddeel, dat uitdrukkelijk kenbaar moet worden gemaakt bij de boeking. Op uw verzoek zal uw reisagent deze essenties vermelden op de bestelbon en bevestiging vragen aan de tour operator.
De reisorganisator moet schriftelijk bevestigen of de essentie aanvaard wordt en kan hiervoor eventueel kosten in rekening brengen. Is dit gebeurd, dan mag u ervan uitgaan dat het verlangde wordt geleverd.

Top

10. Wat zijn de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen?

De reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen werden uitgewerkt door de partners in de Geschillencommissie Reizen, onder de auspiciën van het Ministerie van Economisch Zaken. In de Geschillencommissie zetelen niet alleen de deelsectoren van de reissector maar ook de verbruikersverenigingen. Als klant krijgt u dus de garantie dat u geniet van voorwaarden die werden uitgewerkt met verbruikersverenigingen. Het gebruik van de algemene voorwaarden laat u verder toe een beroep te dien op de snellere en goedkopere arbitrageprocedure van de Geschillencommissie Reizen.
Aansluitend op de algemene reisvoorwaarden gelden er ook specifieke, tour operatorgebonden bijzondere reisvoorwaarden.

Top

11. Waarom zijn gelijkaardige vakantieaanbiedingen in het buitenland goedkoper?

Gelijkaardige vakantieaanbiedingen lijken in het buitenland soms goedkoper dan in België. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat reisorganisaties in ons land verplicht zijn om een totaalprijs te afficheren. Die prijs omvat ook luchthaventaksen, veiligheidstoeslagen, verblijfs- en toeristenbelastingen en alle verplichte uitgaven (bijv. eindschoonmaak van een vakantiewoning, verplicht eindejaarsmenu, enz.). Hierdoor kan een Belgische reisaanbieding op het eerste gezicht duurder ogen dan een buitenlands equivalent omdat diverse taksen en verplichte uitgaven niet zijn opgenomen in de reissom. Hou er bij buitenlandse vakantieaanbiedingen ook rekening mee dat tickets meestal niet geldig zijn vanuit BelgiÎ en dat je zelf zal moeten zorgen voor de verplaatsing naar bijvoorbeeld een station of een luchthaven in het buitenland. Ook heb je bij een buitenlandse reservering niet dezelfde rechtszekerheid dan wanneer je zou boeken bij een Belgische tour operator of reisagent.

Top

12. Kan men de prijs nog veranderen nadat ik mijn vakantie heb gereserveerd?

De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in de op de reis toegepaste wisselkoersen, de vervoers- en brandstofkosten en de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken.
Meer informatie hierover vindt u terug in de reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

Top

13. Wat is de betekenis van het aantal hotelsterren?

Het aantal sterren, sleutels (appartementen) of letters (Griekenland) van een hotel wordt bepaald door het comfortniveau, de aanwezige faciliteiten en dienstverlening. Kwaliteit van de verstrekte maaltijden en het prijsniveau van maaltijden, dranken en beschikbare faciliteiten vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. Alleen binnen de Benelux wordt eenzelfde hotelclassificatie gehanteerd.
Reisbrochures van tour operators vermelden doorgaans de officiële hotelclassificatie van elk hotel, zoals toegekend door de overheidsdiensten van dat land. Omdat deze classificatie veelal afwijkt van de Benelux-normen geven de meeste tour operators ook een eigen beoordeling, gesteund op de Benelux-normen en op de algemene verwachtingen van de reiziger inzake vakantiecomfort en faciliteiten.
Wegens uiteenlopende redenen, waaronder fiscale, voert een aantal hotels een ster minder dan de intrinsieke kwaliteiten zouden toelaten. Andere hotels wachten op een extra ster na de uitvoering van ingrijpende renovatiewerken.
Eén- en tweesterrenhotels zijn doorgaans eenvoudig en pretentieloos. Een driesterrenhotel geldt als een standaard toeristenklasse-hotel. Bij vier sterren vertoef je in een eersteklashotel en bij vijf sterren verblijf je in een topklasse hotel.

Top

14. Welke maaltijden zijn begrepen in de reissom?

Bij kamer en ontbijt (bed&breakfast) kan u ontbijt nemen vanaf de dag na aankomst tot en met de dag van vertrek. Algemeen worden drie types ontbijt onderscheiden: een continentaal ontbijt (croissant, broodje of boterhammen en confituur, maar voor kaas, ham of eitje moet je eventueel ter plaatse betalen), een uitgebreid ontbijt (meer keuze in broodjes en beleg) en een ontbijtbuffet (verschillende soorten brood, beleg, ontbijtgranen, eieren en andere lekkernijen maar u wordt niet aan tafel bediend).
Verblijf met halfpension (half board) omvat ontbijt en avondmaal (tenzij de hotelier het anders toelaat), vanaf het avondmaal op de dag van aankomst tot en met het ontbijt de dag van vertrek. Verblijf in volpension (full board) vangt aan met het middagmaal op de aankomstdag en eindigt met een ontbijt bij vertrek.
Bij all inclusive kan u gebruik maken van de maaltijden, dranken, sportactiviteiten e.a. volgens de regeling van het hotel.
Bij late aankomst of vroeg vertrek kan het voorkomen dat u enkele maaltijden mist. Sommige hoteliers zijn echter inschikkelijk wanneer u hen verzoekt om een vervangingsmaaltijd of een lunchpakket. Andere voorzien dan weer een koude schotel of snack bij late aankomst en een ontbijtpakket bij vroeg vertrek.

Top

15. Waarom moet ik een toeslag betalen voor een eenpersoonskamer?

Het aantal eenpersoonskamers (single) is in de meeste hotels heel beperkt. De vraag naar eenpersoonskamers is vaak ook groter dan het aanbod. Ondanks een soms stevige toeslag bieden eenpersoonskamers in oudere hotels vaak niet dezelfde kwaliteit en faciliteiten als een tweepersoonskamer in hetzelfde hotel. Ook kan het zijn dat de eenpersoonskamer minder gunstig is gelegen.
In nieuwere hotels worden steeds vaker tweepersoonskamer voor alleengebruik (double for single use) aangeboden. Ook hiervoor wordt een toeslag gevraagd omdat de tweepersoonskamer dan maar door één persoon wordt gebruikt. Laat u zich hierover terdege informeren via het reisbureau.

Top

16. Wat is een kamer met zeezicht?

Een kamer met zeezicht houdt in dat u vanuit uw kamer min of meer uitkijkt of kan uitkijken over de zee. In sommige gevallen heeft u een volledig en mooi zicht over de zee. Hou er evenwel wel rekening mee dat het uitzicht in bepaalde gevallen beperkter kan zijn. In andere gevallen is de afstand tot de zee vrij groot.

Top

17. Kunnen dienstverlening en faciliteiten wijzigen in voor- of naseizoen?

In voor- en naseizoen kan het voorkomen dat een aantal winkels en uitgaansgelegenheden op uw vakantiebestemming gesloten is en dat er minder activiteiten uitgeoefend kunnen worden dan in het hoogseizoen. Ook de hotels zelf kunnen beslissen bepaalde activiteiten te schrappen wegens een gebrek aan deelnemers. Veel hangt uiteraard ook af van het (populaire) karakter van de door u gekozen vakantiebestemming. Hiertegenover staan uiteraard weer belangrijke voordelen; de vakantieganger die in het voor- en naseizoen reist geniet van meer rust en ruimte, kan rekenen op een aanzienlijke geldbesparing en een meer persoonlijke service. Indien een specifieke activiteit doorslaggevend is, informeert u dan even of deze in deze periode beschikbaar is?

Top

18. Mag men drie of vier personen laten overnachten in een tweepersoonskamer?

De slaapgelegenheid voor de derde en vierde persoon in eenzelfde kamer kan verschillende vormen aannemen: sofa, bijzetbed of plooibed. Gelieve er echter rekening mee te houden dat de beschikbare ruimte, het comfort en de privacy beperkter zullen zijn wanneer u met zijn drie of vier een tweepersoonskamer betrekt. Deze formule biedt echter ook voordelen onder de vorm van een vaak stevige prijsreductie.
In de reisbrochures worden dergelijke hotelkamers bijvoorbeeld aangeduid als een 2/4-persoonskamer. Naast de normale slaapplaatsen voor twee personen (dubbel bed of twee enkele bedden) worden dan één of twee extra bedden toegevoegd.

Top

19. Moet ik mij laten inenten?

Als je reist naar verre landen of bestemmingen waar de medische zorgverstrekking minder ver staat als in België, is het meestal aanbevolen en soms zelfs verplicht om je vooraf en tijdig te laten inenten. Inentingen en aangepaste medicatie tegen tyfus, paratyfus, gele koorts en cholera zijn meer dan eens vereist.
In de reisbrochures van de ABTO-leden vind je daarover reeds de nodige informatie. Meer gedetailleerde toelichting krijgt u bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde en vindt u ook in de “Omtrent Gezondheidspas“, die verkrijgbaar is bij uw reisagent, de apotheker en de huisarts.
Ook “Reis Wijs” van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevat nuttige informatie. Deze brochure is verkrijgbaar bij uw stads- of gemeentebestuur.
Reizigers met gezondheidsproblemen doen er goed aan rekening te houden met de aanbevolen vaccinaties bij het kiezen van de aard en de bestemming van de reis. Bij rondreizen worden bijvoorbeeld hogere eisen gesteld aan de fysieke paraatheid van de deelnemers dan bij strandvakanties.

Top

20. Kan ik mijn geneesmiddelen meenemen op reis?

Indien u geneesmiddelen gebruikt, is het verstandig deze mee te nemen in de handbagage. Verder raden wij u aan een verklaring van uw arts mee te nemen waarop uw eventuele ziekte alsook de Latijnse benaming van de door u gebruikte medicatie vermeld wordt. Ook de bijsluiter van de medicatie is vaak nuttig wanneer u in het buitenland medicijnen nodig hebt. Merknamen van de medicijnen verschillen van land tot land, de farmacologische formule echter niet. Sommige medicatie moet worden aangegeven bij de douane. Een medische verklaring van uw arts is dan vereist. Vergeet ook uw reisapotheek niet; uw huisarts of apotheker zullen u vast en zeker helpen bij de samenstelling ervan.

Top

21. Mag ik reizen als ik zwanger ben?

Bent u zwanger, dan moet u er rekening mee houden dat bepaalde vliegtuigmaatschappijen een certificaat zullen vragen van de geneesheer waarop staat hoeveel weken u reeds zwanger bent. Tot in de 32e week mag men in principe het vliegtuig nemen.

Top

22. Waarop moet ik letten als mindervalide reiziger?

Om eventuele problemen ter plaatse te vermijden, moeten mindervalide personen, ongeacht de aard van hun handicap, hiervan melding maken bij de boeking. Zonodig moet een speciaal formulier worden opgestuurd naar de medische dienst van de luchtvaartmaatschappij. Voorts moeten diverse dienstverleners vooraf de mogelijkheid krijgen om de gepaste schikkingen te treffen.
Om veiligheidsredenen is het vervoer per vliegtuig van mindervalide passagiers strikt gereglementeerd. Hun aantal is beperkt volgens het type en de bezetting van de vlucht. Personen die zich met een rolstoel verplaatsen ofwel moeilijk kunnen stappen of trappen bestijgen, kunnen mits voorafgaande aanvraag bij de inscheping beroep doen op bijstand. Indien reizigers door de aard van hun handicap geen gebruik kunnen maken van het voorziene busvervoer tussen de luchthaven en het hotel, kunnen op aanvraag andere schikkingen op voorhand getroffen worden. De extra kosten vallen ten laste van de reizigers.
Waar de toegankelijkheid voor rolstoelen geen probleem stelt in de hotels waarbij dit vermeld staat, is dit niet vanzelfsprekend voor elektrisch aangedreven en andere buitenmaatse rolstoelen. In dit laatste geval moet hiervan uitdrukkelijk melding worden gemaakt. Raadpleeg ook eens de website van de Europese Commissie. Hier vindt u een uitgebreid aanbod informatie terug.

Top

23. Mag mijn huisdier mee op reis?

Wil u uw huisdier meenemen op reis, dan vertelt u dat best al bij de reservering van uw vakantie. Immers niet alle luchtvaartmaatschappijen, vervoerders en hoteleigenaars en verhuurders van vakantiewoningen aanvaarden een huisdier. Bovendien bestaan er ook aanzienlijke verschillen tussen de regels en reglementeringen van de individuele luchtvaartmaatschappijen. Daarom is het noodzakelijk om vooraf duidelijk met hen te overleggen alvorens u uw huisdier meeneemt naar de luchthaven. Vaak zal u een aangepaste huisdierkooi moeten kopen en het is ook niet zeker dat uw huisdier meereist in de passagierscabine. Ook de kostprijs voor het vervoer van uw huisdier kan variëren. Sommige landen eisen ook dat de dieren een zekere tijd in quarantaine doorbrengen vooraleer ze mee mogen, ga dit na met de ambassade of het consulaat van uw bestemming.
De reiziger moet zelf contact opnemen met een dierenarts voor aanvullende informatie. Deze instantie kan u informeren over de door het bestemmingsland en eventuele doorreislanden gestelde eisen. De verantwoordelijkheid om in het bezit te zijn van de benodigde documenten en om tijdig voor vertrek na te gaan of eerdere informatie nog correct is berust bij u als reiziger.

Top

24. Ben ik beschermd tegen het faillissement van een tour operator of reisbureau?

De Belgische wetgeving verplicht tour operators en reisagenten een verzekering tegen financieel onvermogen af te sluiten. Dat kan via de aansluiting in bij een waarborgfonds of verzekeringsmaatschappij, zoals hetGarantiefonds Reizen, de Vlaamse Solidariteit Reisgelden (VVR) of de Europese. Dankzij deze verzekering krijg je je reis terugbetaald of word je, indien nodig, zonder kosten vanuit het buitenland gerepatrieerd als je reisbureau of reisorganisator failliet gaat voor of tijdens het verblijf. Naam en contractadres van de verzekeringsinstelling moeten duidelijk worden vermeld op de bestelbon en/of het reiscontract.

Top

25. Ben ik beschermd tegen het faillissement van een luchtvaartmaatschappij?

Naar het voorbeeld van een waarborgfonds dat vakantiegangers moet beschermen tegen het financieel onvermogen van reisbureaus en tour operators, wordt ook gewerkt aan een gelijkaardig project voor de burgerluchtvaart. De European Union Travel Agent and Tour Operators Association (ECTAA), de Federation of National Associations of Travel Agents and Tour Operators (UFTAA) en de International Air Transport Association (IATA) hebben lange tijd gewerkt aan een zogenaamd “Passenger Protection Plan”. Luchtvaartmaatschappijen en passagiers zouden daartoe een bijdrage storten in een fonds dat zou worden aangesproken als de luchtvaartmaatschappij failliet zou gaan. De hoge kostprijs die dat zou teweeg brengen voor de luchtvaartsector – die thans in een crisissituatie verkeert – heeft ertoe geleid dat dit project door IATA van de baan is geschoven. Voorlopig ben je dus niet beschermd tegen het faillissement van een luchtvaartmaatschappij.
Uitzondering hierop zijn de chartermaatschappijen die vluchten uitvoeren in opdracht van een reisorganisator. In dat geval zal de reisorganisator zorgen voor een alternatief. Ook wanneer je een pakketreis boekt bij een tour operator ben je beschermd.

Top

26. Welke reisdocumenten moet ik meenemen?

Wanneer u uw reis boekt zal u van uw reisagent en tour operator de nodige informatie vernemen over de reisformaliteiten. In bepaalde gevallen moet u immers beschikken over een paspoort, visum of vaccinatiecertificaat. Hou er echter rekening mee dat deze reisformaliteiten kunnen veranderen. U doet er goed aan om na te gaan of de verstrekte informatie nog geldig is bij uw vertrek. In de mate van het mogelijke zal de reisorganisator en/of reisagent u over eventuele aanpassingen op de hoogte brengen. De in de brochures opgenomen informatie is deze die geldt voor de Belgische staatsburgers. Reizigers met een andere nationaliteit moeten zich steeds informeren over de voor hen geldende formaliteiten. Voor niet-Belgen kunnen immers andere formaliteiten gelden.

Identiteitskaart, paspoort, visum
Verwar deze documenten niet! Vooreerst moet elke reiziger in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart.
Ook kinderen onder de 12 jaar moeten over een geldige identiteitskaart met foto beschikken. Deze zijn over het algemeen slechts één jaar geldig en zijn te bekomen op het gemeente- of stadhuis. Babyís en minderjarige kinderen die niet vergezeld worden van hun ouders, moeten een attest, waarvan de handtekeningen gewettigd worden op het gemeentebestuur, voorleggen. Dit attest dient de volgende gegevens te vermelden: heen- en terugreisdatum, land van bestemming, verblijfsadres in het buitenland evenals het officiële thuisadres. Kinderen die slechts worden vergezeld zijn door één van de ouders, moeten eveneens in het bezit zijn van een gelegaliseerde toestemming van de andere ouder.
Naast de gebruikelijke identiteitskaart, komt het voor dat u moet zorgen voor een (internationaal) paspoort, visum of vaccinatiecertificaten. Minderjarige kinderen moeten vanaf hun geboorte beschikken over een eigen paspoort wanneer ze reizen naar landen waarvoor dit paspoort vereist is.
Tussen de aanvraag en de uitreiking van het internationaal paspoort door het gemeente- of stadsbestuur kan tot vier weken tijd verlopen. Ook de visumaanvraag bij de respectievelijke ambassades kan heel wat tijd in beslag nemen. Vraag deze documenten dus tijdig aan. Wacht dus niet te lang met het aanvragen van deze reisdocumenten. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt u een overzicht van de reisformaliteiten per land en wijze waarop een internationaal paspoort moet worden aangevraagd.
Hoewel reisagent en tour operator u terzake informeren, bent u als reiziger zelf verantwoordelijk voor de vereiste grensdocumenten, ook indien tussentijdse wijzigingen optreden. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties (ambassade, consulaat) te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.

Opgelet: Het kan voorkomen dat uw paspoort nog een aantal maanden geldig moet zijn na terugkeer. Voor sommige landen moet het paspoort geldig zijn tot 6 maanden na terugkeer. In dergelijke gevallen kan het dus voorkomen dat u uw paspoort eerder dan voorzien moet verlengen.
Ook een identiteitskaart heeft een beperkte geldigheidsduur. Deze vervalt normaal na 10 jaar.
Tip: maak kopieën van uw identiteitskaart, paspoort, rijbewijs en tickets en bewaar deze apart van de originelen. Hou uw documenten ook goed in het oog. Voorkomen is immers beter dan genezen en het aanvragen van vervangende documenten kost vaak ongelofelijk veel tijd en moeite, de kosten buiten beschouwing gelaten.

Top

27. Zijn er aparte reisdocumenten nodig voor minderjarige kinderen?

Minderjarige kinderen moeten in het bezit zijn van hun eigen identiteitsbewijs met foto of van een eigen internationaal paspoort. Voor baby’s en minderjarige kinderen die niet vergezeld van hun ouders reizen, moet men een attest kunnen voorleggen, waarvan de handtekeningen gewettigd werden door het gemeentebestuur. Dit attest dient volgende gegevens te vermelden: heen- en terugreisdatum, land van bestemming, verblijfadres in het buitenland evenals het officiële thuisadres.
Kinderen die slechts worden vergezeld zijn door één van de ouders, moeten eveneens in het bezit zijn van een gelegaliseerde toestemming van de andere ouder.

Top

28. Moet ik een reisverzekering afsluiten?

Tijdens uw vakantie wil u vrij zijn van zorgen en verplichtingen en onbekommerd kunnen genieten van uw welverdiende rust. En juist daarom is het belangrijk dat u zich goed verzekert. In de reisbrochures vindt u daarover al heel wat informatie en ook de reisagent kan u daarover de nodige inlichtingen verstrekken. Globaal worden drie verzekeringen onderscheiden: de reisbijstandsverzekering, de annuleringsverzekering en de bagageverzekering.

Top

29. Is een reisbijstandsverzekering noodzakelijk?

Zelfs indien u al over een ziekteverzekering beschikt, is het doorgaans nuttig een bijstandsverzekering af te sluiten, die ziekte of ongeval van uzelf of uw familieleden of autopech dekt. De Belgische ziekteverzekering laat u immers niet toe om in elk ziekenhuis kosteloze medische verzorging te genieten. Bedenk ook dat de kosten van de verzorging en de kosten van een door ziekte of ongeval opgelopen eerdere of latere terugreis hoog kunnen oplopen. Als u geregeld op reis gaat, kan u overwegen een jaarpolis af te sluiten. Informeer u ook even bij uw mutualiteit. Een formulier E111 bij hebben voor elk Europees land is steeds aangewezen.

Top

30. Waartoe dient een annuleringsverzekering?

Met een annuleringsverzekering wordt uitstel geen afstel. Jammer genoeg kan het steeds voorkomen dat u uw reis door omstandigheden moet afgelasten. Heel wat “persoonlijke factoren”, zoals een ernstige ziekte, een ongeval of overlijden van uzelf, uw reisgezel of familielid bijvoorbeeld, kunnen u noodzaken van uw reis af te zien. In die gevallen kan het hard aankomen als u toch annuleringskosten moet betalen. Een annuleringsverzekering kan u volledig schadeloos stellen als u uw reis door dergelijke onverwachte omstandigheden moet annuleren.

Top

31. Kan ik mijn vakantie annuleren bij oorlogsdreiging, terrorisme en natuurrampen?

Dit hangt af van de concrete omstandigheden. De beslissing om een reis al dan niet te laten doorgaan ligt bij de tour operator in kwestie. Wanneer hetministerie van Buitenlandse Zaken, al dan niet in overleg met de reissector, een negatief reisadvies uitvaardigt voor een bepaalde bestemming, zal u uw vakantie doorgaans kosteloos kunnen annuleren of wijzigen. Tour operators overleggen meestal met hun lokale vertegenwoordigers en de plaatselijke overheden alvorens een vakantie te schrappen om veiligheidsredenen. Als de reisorganisator de vakantie annuleert, dan zal hij u een alternatief voorstellen of u eventueel de betaalde reissommen vergoeden.

Top

32. Wanneer is er sprake van overmacht of heirkracht?

Overmacht wordt beschouwd als een situatie waarbij de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade vanwege een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Overmacht of heirkracht kan worden ingeroepen wegens extreme weersomstandigheden (storm, mist, orkaan, overstroming, enz.), terrorisme (oorlog, onlusten) of een natuurramp (vulkaanuitbarsting, bosbrand). Heeft u een pakketreis geboekt dan kan er geen overmacht worden ingeroepen voor overboeking van de accommodatie, wijziging van vluchttijden en reisschema of faillissement van de hotelier of verhuurder.

Top

33. Moet ik mijn bagage laten verzekeren?

Schade en verlies van reisgoed worden slechts beperkt gedekt door de vervoerders. De bedragen die als schadevergoeding worden uitgekeerd zijn vrij laag. Op basis van de Conventie van Warschau beperken de luchtvervoerders bijvoorbeeld hun tussenkomst tot +/- 20 euro per kilogram bagage, met een maximum van 15 tot 20 kg per persoon. Gezien de lage vergoeding is het raadzaam een bijkomende bagageverzekering te overwegen. Vaak merk je pas bij het inpakken hoeveel spullen je meeneemt op reis en hoeveel waarde dat alles vertegenwoordigt. Een bagageverzekering behoedt u voor de financiële gevolgen van verlies of diefstal van uw bagage.

Top

34. Hoe laat moet ik op de luchthaven zijn?

De vluchturen die de reisorganisator vermeldt in de reisbrochures zijn meestal onder voorbehoud. De exacte vluchturen worden u uiterlijk 7 dagen voor vertrek meegedeeld. Het verdient aanbeveling om bij ontvangst van de reisdocumenten meteen na te gaan of het definitieve vertrektijd, zoals vermeld op het vliegticket overeenstemt met het eerder opgegeven tijdstip.
Met betrekking tot de vluchturen kan een onderscheid worden gemaakt tussen charters en lijnvluchten. Een zekere soepelheid qua uurregelingen is één van de basiskenmerken van chartervluchten. Ondanks het feit dat de praktijk aantoont dat de meeste charters de vooropgestelde vluchttijden respecteren, kunnen deze uitzonderlijk worden gewijzigd omwille van een optimalisatie van de bezetting of wijziging van ìslotsî (vooraf toegekend vluchtschema). De flexibiliteit van het charterverkeer laat de reisorganisator toe voordelige prijzen aan te bieden. Reizigers die meer zekerheid over de vluchturen wensen, kunnen kiezen voor een lijnvlucht, tegen de overeenkomstige hogere prijs.

Als u uw reservering maakt, zal u worden gezegd wanneer u op de luchthaven aanwezig moet zijn om in te checken. De tijd die op uw ticket vermeld staat is het tijdstip waarop het vliegtuig zal vertrekken, niet het tijdstip waarop u moet inchecken. Voorzie ruim de tijd voor de procedures die de inscheping voorafgaan, vooral tijdens drukke periodes, zoals weekends en schoolvakanties: vluchten worden niet tegengehouden voor passagiers die te laat komen. Afhankelijk van luchthaven en luchtvaartmaatschappij is het soms aangewezen om twee uur voor vertrektijd al aanwezig te zijn. Zie ABTO’s links voor bereikbaarheid en vertrek- en aankomsttijden van vluchten.

Top

35. Moet ik de terugvlucht herbevestigen?

Reizigers die een pakketreis van een tour operator hebben geboekt en die reizen met een chartervlucht, hoeven de terugvlucht niet te bevestigen. De host(ess) van de tour operator zal u de ophaaltijden voor of de vertrektijden van de terugvlucht meedelen. Eventueel kan dat gebeuren via een informatiebord in het hotel, appartement of vakantiedorp. Naarmate dag en uur van de terugvlucht naderbij komt, is het aan te raden geregeld de berichten op het informatiebord te lezen. Al of niet laatste wijzigingen ontsnappen u dan niet.
Reizigers die enkel hun vervoer hebben gereserveerd bij de reisorganisator, en van wie het verblijfsadres dus niet gekend is of die in een accommodatie verblijven die niet bezocht wordt door een host(ess) moeten hun terugvlucht herbevestigen. De richtlijnen voor de herbevestiging worden vermeld in de reisdocumenten van de reisorganisator bij wie u uw vlucht gereserveerd heeft.
De herbevestiging van uw terugvlucht is niet noodzakelijk voor lijnvluchten binnen de Europese Unie. Voor landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie moeten de reizigers altijd zorgen voor de herbevestiging van hun terugvlucht.

Top

36. Mogen de vertrektijden van een chartervlucht wijzigen?

Bij reizen waarin de chartervlucht is inbegrepen en de reisduur is vermeld in dagen, worden de aankomst- en vertrekdag als hele reisdagen meegerekend. De vluchturen die door de reisorganisator worden vermeld in de brochure zijn meestal onder voorbehoud. Vaak staan de precieze vluchturen bij de opmaak van de brochures nog niet vast. De vluchturen worden u uiterlijk 7 dagen voor vertrek meegedeeld. Het verdient aanbeveling om bij ontvangst van de reisdocumenten meteen kennis te nemen van de vertrektijd in het vliegticket. Die kan immers verschillen van het eerder opgegeven tijdstip. Een zekere soepelheid qua uurregelingen is één van de basiskenmerken van chartervluchten. Het kan dus gebeuren dat u door ongunstige vluchttijden zowel de eerste als de laatste dag van uw vakantie verliest aan de verplaatsing naar en vanuit uw bestemming. Als reiziger dient u ermee rekening te houden dat u op de dag van vertrek en aankomst een dag kwijt bent aan reizen.
Wanneer u dus bijvoorbeeld ‘s avonds laat vertrekt en in de ochtend terugkeert, en dus 6 volle dagen op uw bestemming verblijft, dan betreft het toch een 8-daagse reis.

Top

37. Hebben kinderen recht op een zetel?

Kleine kinderen reizen gewoonlijk gratis (of tegen een kleine vergoeding) mee.
Bij vliegreizen hebben baby’s tot en met 1 jaar geen recht op een eigen zitplaats. Tot 2 jaar worden kinderen doorgaans geregistreerd als “infant”, wat betekent dat zij meereizen op de schoot van één van de ouders en dat je voor hen ook geen aparte reiskoffer kan voorzien (tenzij je betaalt voor de extra bagage). Kinderen vanaf twee jaar worden geregistreerd als “child”; zij krijgen een eigen zitplaats in het vliegtuig en je kan voor hen ook een reiskoffer pakken.
Bij internationale treinreizen hebben kinderen tot en met 3 jaar geen recht op een eigen zitplaats, tenzij een treinbiljet werd gekocht. Kinderen vanaf 4 jaar hebben recht op een zitplaats.
De reisorganisator kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen die voortvloeien uit verkeerde inlichtingen over de leeftijd van het kind. Zorg er dus voor dat u niet voor verrassingen komt te staan en geef bij de boeking de leeftijd van het kind (op de datum van vertrek) correct op.

Top

38. Hoeveel bagage mag ik meenemen?

Tenzij anders vermeld in het reisprogramma, is het voor chartervluchten toegelaten per betalende passagier één reiskoffer tot 15 kg en één stuk handbagage mee te nemen. Voor lijnvluchten in economy class is doorgaans 20 kg bagage en één stuk handbagage toegelaten. De afmetingen van de handbagage zijn strikt gereglementeerd; meestal mag die niet groter zijn dan 55x40x20cm., wielen, handvaten en draagsystemen meegerekend.
Het toegestane gewicht en de toegestane afmetingen zijn verschillend van luchtvaartmaatschappij tot luchtvaartmaatschappij. Voor meer inlichtingen kan u terecht bij uw reisagent.
Let er bij het maken van uw koffers even op of de toegestane bagagenorm niet werd overschreden. Wanneer u het toegestane gewicht aan bagage overschrijdt kan men u verplichten hiervoor te betalen. Zorg ervoor dat u waardevolle voorwerpen meeneemt in de handbagage. Ook uw paspoort, reispapieren, medicijnen en andere belangrijke voorwerpen horen thuis in de handbagage.
Indien u niet alleen reist, dan kan u uw bagage verdelen over meerdere koffers. Bij vertraging, verlies of beschadiging van één van uw koffers zal u tenminste kunnen beschikken over de andere.
Reist u met de autocar, dan mag u in principe per persoon ééÈn koffer van normale afmetingen meenemen. Kiest u voor een internationale treinreis, dan geldt als maximum wat boven en onder de zitplaats opgeborgen kan worden.
Buitenmaatse bagage kan in principe worden meegenomen na aanvraag en mits een prijssupplement.

Top

39. Mag alle bagage worden meegenomen in het vliegtuig?

Niet alle bagage wordt toegelaten in het vliegtuig. Samengeperste gassen (spuitbussen, zuurstofflessen), springstoffen (onder andere vuurwerk), ontvlambare voorwerpen en vloeistoffen (o.a. meerdere doosjes lucifers, nagellakverwijderaar, benzine, alcohol, ether…), kwik (thermometer), traangas en meerdere aanstekers per persoon zijnals dusdanig verboden in het ruim en in de cabine. Ook voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, mogen niet worden meegenomen.
Het gebruik, tijdens de vlucht, van een GSM-toestel, een gameboy of Cd-rom met radio-ontvangst is eveneens verboden.
Uw laptop mag u niet gebruiken bij opstijgen en landen, eens op kruissnelheid wordt het gebruik ervan veelal toegelaten.
Opgepast: er zijn nieuwe EU-beveiligingsregels betreffende vloeistoffen in handbagage.

Top

40. Wat te doen bij verlies of beschadiging van bagage?

Bij verlies of beschadiging van uw bagage moet u zich bij de vaststelling hiervan onmiddellijk wenden tot de afdeling verloren bagage “Lost Luggage” op de luchthaven. Daar kan u een “Property irregularity report”, in geval van verlies of diefstal of een “Dammage report”, in geval van beschadiging, laten invullen. Deze documenten worden u later gevraagd bij het indienen van een verzoek tot schadevergoeding. Bij transport per autocar kan u het probleem schriftelijk laten vaststellen bij de begeleidende hostess of chauffeur.

Top

41. Kan ik de tour operator nog bereiken tijdens mijn vakantie?

Op populaire vakantiebestemmingen en in het toeristisch hoogseizoen beschikt de reisorganisator meestal over een plaatselijke vertegenwoordiger, die je 24 uur op 24, 7 dagen op 7 kan bereiken voor de oplossing van ernstige problemen en voor bijstand in noodgevallen. Daarnaast bestaat er een permanente telefoonservice via een noodnummer, waar u in uw eigen taal terecht kunt.
Meer informatie daarover vindt u terug in uw reisdocumenten.

Top

42. Wat bij overboeking van mijn vakantieverblijf?

Overboeking is het fenomeen waarbij er teveel reservaties werden geaccepteerd voor een welbepaald hotel. Bepaalde gasten kunnen hierdoor niet terecht in de accommodatie van hun keuze. De hotelhouder die overboekt, wenst leegstand te vermijden en biedt daarom meer bedden aan dan zijn hotel beschikbaar heeft. Hij gaat ervan uit dan een bepaald percentage van de klanten annuleert en overboekt zijn hotel dus met dit percentage. Deze redenering klopt echter niet altijd…
Ondanks het feit dat de tour operator zeer omzichtig te werk gaat met uw reservering en enkel contracten afsluit met betrouwbare partners zijn overboekingen niet altijd te vermijden.
Mocht zich een overboeking voordoen, dan zal u daar zo spoedig mogelijk over op de hoogte gebracht worden. De artikelen 10 en 12 van de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie zijn onverkort van toepassing bij eventuele overboekingen. De reisorganisator zal dan alle nodige maatregelen treffen om de reiziger gelijkwaardige en kostenloze alternatieven aan te bieden. Als er een fundamenteel verschil in accommodatie is, kan de reiziger schadeloos worden gesteld voor dat verschil.

Top

43. Hoe zit het met de invoer van taksvrije goederen?

Binnen de Europese Unie is de verkoop van taksvrije goederen (duty free) afgeschaft. Als gevolg daarvan mogen reizigers binnen de Europese Unie heel wat meer goederen invoeren zonder beperkingen qua waarde of hoeveelheden, in zoverre deze het persoonlijk verbruik niet overstijgen. Voor tabaksproducten en alcoholische dranken gelden evenwel nog altijd accijnsrechten als u ze invoert in België.
Komt u van een land buiten de Europese Unie dan mag u nog altijd binnen een aantal beperkingen goederen voor niet-commercieel gebruik invoeren. Voor tabaksprodukten, alcoholische dranken, parfums, koffie, thee en andere waardevolle goederen werden maximaal toegelaten hoeveelheden vastgelegd.
Meer informatie daarover vind u op de Federale Portaalsite.

Top

44. Mag ik alle souvenirs en producten invoeren?

Veel vakantiegangers zijn er zich niet bewust dat beschermde dieren en planten volgens de Conventie van Washington niet ingevoerd mogen worden. Wees dus voorzichtig met de aankoop van geschenken vervaardigd uit dieren- of plantenmateriaal zoals bijvoorbeeld ivoren beeldjes, een halssnoer van koraal, een handtas van krokodillenleer… Iedereen kan bewust of onbewust beschermde goederen importeren. Koop liever souvenirs die geen schade toebrengen aan de fauna of flora. Zo ondersteunt u het plaatselijk handwerk en helpt u tegelijkertijd mee aan het behoud van fauna en flora.
Meer info over deze thema bij het Federale Overheidsdienst van Financïen. Een documentatiefolder over de Europese reglementering ter zake kan u verkrijgen bij het Ministerie van Landbouw en Middenstand op de nummers 02 208 36 96 (planten) en 02 208 36 67 (dieren).

Ook antieke voorwerpen en kunstvoorwerpen zijn vaak onderworpen aan uitvoerbeperkingen. Informeer u dus degelijk alvorens u deze voorwerpen meebrengt van vakantie.
Oppassen met namaak producten.

Top

45. Kan ik vlees- of melkproducten de EU binnenbrengen?

Indien u van buiten de EU komt, kunt u zonder officiële veterinaire documenten geen enkel vlees- of melkproduct de EU binnenbrengen. Zie advies van de Europese Commissie.e

Top

46. Waar kan ik terecht met eventuele klachten?

Ondanks het feit dat de reisorganisatoren alles in het werk stellen om u te laten genieten van een onbezorgde vakantie kan er altijd iets anders uitpakken dan u zichzelf had voorgesteld. Probeer bij de beoordeling van uw vakantie realistisch te zijn. Hou rekening met de prijs/kwaliteitsverhouding en de normen en waarden van het land van uw keuze. De dienstverlening in ontwikkelingslanden verschilt vaak enorm van deze in de sterk geïndustrialiseerde wereld.
Indien u klachten hebt, dan is het belangrijk dat u elke tekortkoming zo spoedig mogelijk ter plaatse meedeelt aan de dienstverlener of vertegenwoordiger van uw reisorganisator. Verzamel ook de nodige bewijzen (bijvoorbeeld foto’s, video, …). In het kader van de schadebeperkingsplicht moet ook u de nodige stappen zetten om een eventueel gebrek aan vakantiegenot ter plaatse te verhelpen; Indien uw reisorganisator ter plaatse geen vertegenwoordiging heeft of u het geëigende klachtenformulier niet kan ontvangen dient u uw klacht, liefst op een bewijskrachtige manier (bijv. fax) rechtstreeks te formuleren aan uw reisbemiddelaar of reisorganisator in België. Ga, voor uw vertrek op vakantie, na of u over een noodnummer beschikt waarmee u de reisorganisator of reisbemiddelaar kan bereiken.
Zo geeft u de reisorganisator de mogelijkheid onmiddellijk te zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Deze formaliteiten zijn belangrijk voor de afhandeling van uw klachten en kunnen van belang zijn bij de bepaling van een eventuele schadevergoeding.
Mocht u bij uw terugkeer in België van mening zijn dat uw klacht niet afdoende opgelost kon worden ter plaatse of zo ernstig is dat u er onmogelijk aan voorbij kan gaan, dan moet u binnen de maand na terugkeer in België – eventueel via uw reisagent – een (bij voorkeur aangetekend) schrijven richten aan uw reisorganisator.
Indien u geen minnelijke regeling kan treffen met de reisorganisator, kan u een klacht neerleggen bij de Geschillencommissie Reizen of een procedure opstarten via de rechtbanken.
De Geschillencommissie Reizen is een gezamenlijk initiatief van de consumenten- en de reissector, die voorziet in een goedkope, eenvoudige en snelle beslechting van geschillen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
Voor overtredingen die strafrechtelijk gesanctioneerd worden (dus niet voor klachten in verband met schadevergoeding) kan u terecht bij de inspectie van het Ministerie van Economische Zaken. Het bestuur van Economische Inspectie is bevoegd voor de naleving van de reiscontractenwet van 16 februari 1994.
Geschillencommissie Reizen vzw, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.